Drift & övervakning

Drift & Övervakning
Våra drift och övervakningstjänster minimerar Era incidenter genom fortlöpande förebyggande arbete och snabba insatser vid fel.

Via vår övervakningsplattform samlar vi in aktuell driftstatus och larm från Era system, dygnet runt, året om. Utifrån dessa larm agerar vi och minimerar risken att kritiskt driftläge inträffar.

Vår övervakningsplattform bygger på Linux och Nagios, all insamlad data kan vi använda för att göra rapporter och analyser.

Exempel på innehåll i drift och övervakningstjänsten:
    •    Installation av säkerhetsuppdateringar – Installation av rekommenderade säkerhetspatchar
    •    Loggkontroll – serverns loggar kontrolleras för att analysera och identifiera begynnande problem
    •    Statusverifiering – kontroll att antivirusskydd fungerar och uppdateras samt att säkerhetsbackuper fungerar utan fel
    •    Övervakning av resurser och funktionalitet på systemen med larmhantering dygnet runt, året om