Kommunikation

Datakommunikation
N62 har kompetens och lång erfarenhet av stora produktionskritiska datakommunikationsmiljöer som ställer höga krav på tillgänglighet.

Exempel på uppdrag:
Drift av datakommunikationsnät – övervakning, drift och förvaltning
WAN – design, driftsättning, drift & övervakning
Routing – design, driftsättning, drift & övervakning
Nätverksdesign – nyckelfärdigt från idé till driftsättning
Fjärråtkomst (VPN) – design, installation, drift & övervakning
Säkra nätverk – förstudier, åtgärdsförslag, driftsättning
Brandväggar, switchar, routrar – installation, konfiguration, drift & övervakning
Trådlösa nätverk & radiolänkar – design, installation, konfiguration, drift & övervakning

N62 levererar exempelvis via ett exklusivt ramavtal med Svenska kyrkan en nationell WAN-tjänst vi kallar Kyrknät via stadsnät. Med Kyrknät via stadsnät ansluter vi kyrkliga verksamheter i hela landet via fibernät till Svenska kyrkans centrala drifthallar.