Kommunikation

N62 har kompetens och lång erfarenhet av stora produktionskritiska kommunikationsmiljöer som ställer högsta krav på tillgänglighet.

Exempel på uppdrag:
Drift av kommunikationsnät – övervakning, drift och förvaltning
WAN – design, driftsättning, drift & övervakning
Routing – design, driftsättning, drift & övervakning
Nätverksdesign – nyckelfärdigt från idé till driftsättning
Fjärråtkomst (VPN) – design, installation, drift & övervakning
Säkra nätverk – förstudier, åtgärdsförslag, driftsättning
Brandväggar, switchar, routrar – installation, konfiguration, drift & övervakning
Trådlösa nätverk & radiolänkar – design, installation, konfiguration, drift & övervakning
IP-telefoni – installation, konfiguration, drift & övervakning

N62 levererar exempelvis via ett exklusivt ramavtal med Svenska kyrkan en nationell WAN-tjänst vi kallar Kyrknät via stadsnät.
Med Kyrknät via stadsnät ansluter vi kyrkliga verksamheter via fibernät till Svenska kyrkans centrala drifthallar.