N62 tecknar ett femårigt driftavtal med SSNf

Avtalet avser drift av produktionsmiljöer för GLU och CESAR.

GLU - Gemensam lägesuppfattning (GLU) är ett verktyg som branschen arbetat fram tillsammans med PTS. Syftet är att alla operatörer kan ge en gemensam lägesuppfattning vilket ökar möjligheterna för samverkan, eftersom operatörerna på ett snabbt sätt kan erhålla och utbyta detaljerad information om status på en pågående störning samt en prognos för när störningen kan vara åtgärdad.

CESAR - Centralt System för Accesser hanterar svartfiberaffärer i Sveriges stadsnät.I uppdraget ingår att etablera en ny produktionsmiljö med redundans i dubbla drifthallar i Stockholm och Sundsvall.

N62 är mycket stolta att få förtroendet för detta uppdrag.