N62 tecknar ramavtal med Svenska kyrkan

N62 har som en av tre utvalda kommunikationsleverantörer skrivit ramavtal med Svenska kyrkan om att leverera en WAN-tjänst via stadsnät i hela Sverige.