Radiolänk till Joint Venture Sundsvallsbron

N62 levererar 100 Mbit bredband via radiolänk till Joint Venture Sundsvallsbron:s projektby vid Sundsvallsbron under ett projekt som pågår från Maj till Oktober 2016.