Öppen källkod

Öppen källkod
All programvara har källkod. Öppen källkod ger varje användare tillgång till denna kod. Frihet betyder val, valet innebär möjligheter.

Öppen källkod ger kontrollen till kunden. Du kan se koden, ändra den, lära av det. Buggar hittas och löses snabbt. När kunder är missnöjda med en leverantör, kan de välja en annan utan att se över hela sin infrastruktur. Ingen mer teknikinlåsning. Inga fler monopol.

Vi tror att öppen källkod ofta helt enkelt skapar bättre programvara. Alla samarbetar, den bästa tekniken vinner. Som ett resultat leder öppen källkod-modellen ofta till högre kvalitet, säkrare och lättare integrerad programvara. Och det gör det i snabbare takt och ofta till en lägre kostnad.

Det du ser idag är en teknisk revolution som drivs av efterfrågan på marknaden. Nu är ju inte allt svart eller vitt, men vi använder ofta öppen källkod för standardiserade lösningar där kommersiella alternativ ofta är dyrare men inte bättre.
 
Vårt fokus är på största nytta och kostnadseffektivitet för våra kunder!