Säkerhet

N62 IT Solutions har erfarenhet och kompetens inom IT-säkerhet.

Exempel på uppdrag:
Framtagning av säkerhetspolicys
Klientsäkerhet
Serversäkerhet
Nätverksdesign
Brandväggskonfiguration
VPN
PKI
Intrångsdetekteringssystem
Innehållsfiltrering
Spam, spyware och antivirus