Servertjänster

I våra drifthallar producerar vi våra virtuella servertjänster.

Virtuell server
    •    Flytta in Er server till vår virtualiserade produktionsmiljö med hög tillförlitlighet.
    •    Utökning av minne, diskyta och processorkraft görs från en dag till nästa.

Centraliserad serverdrift
    •    Vi driftar och övervakar Er egen server i någon av våra drifthallar.