Teknik & Support

Teknik & Support
Vi levererar teknik och supporttjänster till både små och stora företag. Vissa hjälper vi med produktionskritiska miljöer med högsta krav på tillgänglighet, andra utför vi enklare tjänster åt.

Med lång erfarenhet kan vi erbjuda Er effektiva konsulter för både avancerade teknikuppdrag och vardaglig support. Våra tekniker har kompetens och erfarenhet i hela spektrat från arbetsplatsmiljöer till produktionskritiska miljöer för system som kräver högsta tillgänglighet.

Vi kan projektleda IT-projekt med erfarenhet från t.ex. transitionsprojekt vid leverantörsbyte för större företag.

Exempel på utförda uppdrag:
 
Infrastruktur
    •    Design och driftsättning av komplett IT-infrastruktur för företag
    •    Problemutredning av prestandaproblem
    •    Migrering till ny modernare plattform

Microsoft-produkter
    •    Installation, konfiguration och drift för alla versioner av Windows Server och datorer

Linux
    •    Installation, konfiguration och drift för Linux-operativsystem server och datorer
    •    Vi är certifierade inom Linux Red Hat (RHCE)

Mac OS
    •    Installation, konfiguration och drift för Mac OS X

Nätverk och kommunikation
    •    Installation, konfiguration och drift för switchar, brandväggar, VPN, WAN, routing, radiolänkar, WiFi
 
Produktionsrutiner
•    Design av produktionssättningsrutiner och struktur för stora produktionskritiska miljöer som kräver högsta tillgänglighet