Teknik & Support

Våra kunder är både stora och mindre. Vissa hjälper vi med produktionskritiska miljöer med högsta krav på tillgänglighet, några utför vi enklare tjänster åt.

Med lång erfarenhet kan vi erbjuda Er effektiva konsulter för både avancerade teknikuppdrag och vardaglig support.

Våra teknikresurser har kompetens och erfarenhet från arbetsplatser till produktionskritiska miljöer för system som kräver högsta tillgänglighet.

Vi kan projektleda små som stora IT-projekt med erfarenhet från t.ex. transitionsprojekt vid leverantörsbyte för större företag.

Samtliga våra konsulter är certifierade inom ITIL som är en branchspecifik standardardisering för produktion av bl.a. support och drifttjänster inom IT.

Exempel på utförda uppdrag:
 
Infrastruktur
    •    Design och driftsättning av komplett infrastruktur för företag
    •    Problemutredning av prestandaproblem
    •    Migrering till ny modernare plattform

Microsoft-produkter
    •    Drift, installation, konfiguration: Windows server/arbetsstation, Active Directory, SQL,          Exchange

Linux
    •    Drift, installation, konfiguration: Linux-operativsystem server/arbetsstation
    •    Konfiguration och drift av Linuxservrar på Försäkringskassan IT
    •    Vi är certifierade inom Linux Red Hat (RHCE)

Mac OS
    •    Drift, installation, konfiguration: Mac OS X

Nätverk och kommunikation
    •    Drift, installation, konfiguration: switchar, brandväggar, VPN, WAN, routing

Projektledning
    •    Transitionsprojekt vid leverantörsbyte för stora företag

Produktionsrutiner
    •    Design av produktionssättningsrutiner och struktur för stora produktionskritiska miljöer          som kräver 100% tillgänglighet